เลขยกกำลัง ม.1

สมบัติของเลขยกกำลัง

เรียก ว่าเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลัง
สัญลักษณ์ อ่านว่า “ สี่ยกกำลังห้า ” หรือ “ สี่กำลังห้า ” หรือกำลังห้าของสี่
แทน 4 x 4 x 4 x 4 x 4
มี 4 เป็นฐาน และมี 5 เป็นเลขชี้กำลัง
สัญลักษณ์ อ่านว่า “ แปดยกกำลังห้า ” หรือ “ แปดกำลังสาม ” หรือกำลังสามของแปด
แทน 8 x 8 x 8
มี 8 เป็นฐาน และมี 3 เป็นเลขชี้กำลัง
ในทำนองเดียวกันสัญลักษณ์ อ่านว่า “ ลบสองทั้งหมดยกกำลังหก ” หรือกำลังหกของลบสอง
แทน (-2) x (-2) x (-2) x (-2) x (-2) x (-2)
มี (-2) เป็นฐาน และมี 6 เป็นเลขชี้กำลัง
สัญลักษณ์ อ่านว่า “ ลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสี่ ” หรือกำลังสี่ของลบสี่
แทน (-4) x (-4) x (-4) x (-4)
มี (-4) เป็นฐาน และมี 4 เป็นเลขชี้กำลัง
สัญลักษณ์ อ่านว่า ลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่หรือกำลังสี่ของลบสอง
และ = (-2) x (-2) x (-2) x (-2) = 16
สัญลักษณ์ อ่านว่า ลบของสองยกกำลังสี่หรือลบของกำลังสี่ของสอง
และ = (2 x 2 x 2 x 2) = -16
สัญลักษณ์() อ่านว่า ลบสามทั้งหมดยกกำลังสองหรือกำลังสองของลบสาม
และ() = (-3) (-3) = 9
สัญลักษณ์ อ่านว่า ลบของสามยกกำลังสองหรือลบของกำลังสองของสาม
และ = -(3 x 3) = -9
สัญลักษณ์() อ่านว่า ลบสองทั้งหมดยกกำลังสามหรือกำลังสามของลบสอง
และ () = (-2) x (-2) x (-2) = -8
สัญลักษณ์ อ่านว่า ลบของสองยกกำลังสามหรือลบของกำลังสามของสอง
และ = -(2 x 2 x 2) = -8
สัญลักษณ์ () อ่านว่า ลบสองทั้งหมดยกกำลังห้าหรือกำลังห้าของลบสอง
และ () = (-2) x (-2) x (-2) x (-2) x (-2) = -32
สัญลักษณ์ อ่านว่า ลบของสองยกกำลังห้าหรือลบของกำลังห้าของสอง
และ = -(2 x 2 x 2 x 2 x 2) = -32
จะเห็นว่าเมื่อต้องการทราบ ว่าเลขยกกำลังนั้นแทนจำนวนใด ก็ให้เขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐาน      เมื่อมีจำนวนที่คูณด้วยตัวเองซ้ำกันหลาย ๆ ตัว เราอาจใช้เลขยกกำลังเขียนแทนจำนวนเหล่านั้นได้ เช่น
9 x 9 x 9 x 9 x 9 x 9 เขียนแทนด้วย
10 x 10 x 10 x 10 x 10 เขียนแทนด้วย
(-4) x (-4) x (-4) x (-4) เขียนแทนด้วย
-(7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7) เขียนแทนด้วย
a x a x a x a x a x a x a เขียนแทนด้วย
(-c) x (-c) x (-c) x (-c) x (-c) เขียนแทนด้วย

ตัวอย่างที่ 1
จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ = 4 x 4 x 4
= 64
ตอบ 64

ตัวอย่างที่ 2
จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ = (-2) x (-2) x (-2) x (-2) x (-2) x (-2) x (-2)
= -128
ตอบ -128
ตัวอย่างที่ 3 จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ
ตอบ  
ตัวอย่างที่ 4 จงหาว่า แทนจำนวนใด
วิธีทำ
ตอบ    
ตัวอย่างที่ 5 จงหาว่า แทนจำนวนใด
= (0.2) x (0.2) x (0.2)
= 0.008
ตอบ 0.008
ตัวอย่างที่ 6 จงหาว่า แทนจำนวนใด
= (0.01) x (0.01) x (0.01) x (0.01) x (0.01)
= 0.0000000001
ตอบ 0.0000000001

ตัวอย่างที่ 7
จงหาว่า 2 , ,,, ที่แทนด้วยจุดบนเส้นจำนวน
วิธีทำ เนื่องจาก
2     =      2
=      2 x 2 = 4
=      2 x 2 x 2 = 8
=      2 x 2 x 2 x 2 = 16
=      2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32
แทนด้วยจุดบนเส้นจำนวน ได้ดังนี้
เมื่อต้องการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำ ๆ กัน

โฆษณา

2 Responses

  1. ทำไมเลขยกกำลังถ฿งอยาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: