รายงาน ม.1

ให้นักเรียนรายงานการศึกษาค้นคว้า “บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์” ในหน้านี้ ครับ

โฆษณา

9 Responses

 1. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช่น คิดคํานวนตัวเลขจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วเก็บข้อมูลได้จํานวนมากความสามารถต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชุดคําสั่งหรือโปรเเกรม(software)อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก(hardware)
  คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆเช่น
  การเเก้ปัญหาการคํานวนตัวเลข เขียนคํานวนตัวเลขคณิตศาสตร์ ปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ จัดการฐานข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 2. คอมพิวเตอร์ช่วยอํานวยตวามสะดวกในชีวิตประจําวัน คอมพิวเตอร์ช่อยตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลคอมพิวเตอร์ช่วยตอบสนองความต้องการของสังคมในชีวิตประจำวันคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานหลาย หลายอย่าง เช่นใช้คำนวนเลข ใช้สื่อสารกับผู้อื่น และเก็บข้อมูลได้จำนวนมากและคอมพิวเตอร์ยังทำอะไรได้อีกเยอะที่เราคาดไม่ถึง

 3. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น คิดคำนวรเลขจำนวนมากเร็วเเละเเม่นยำ เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก เมื่อจัดโปรเเกรมเเล้ว สามารถหรือค้นคัดเเยกได้ถูกต้องรวดเร็ว ความสามารถต่างเหล่านี้อยู่ในชุดคำสั่งหรือโปรเเกรม อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์

 4. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซื่งชวยอิานวยความสะดวกในการทำงาน เช่นคิดคำนวนตัวเลขจำนวนมากอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เก็บข้อมูลได้จำนวนมากความสามารถต่างๆเหกล่านี้ขึ้นอยู่กับชูดคำสั่งหรือโปรแกรม(software) คอมพิวเตอิร์มีประโยชน์อย่างมากในด้านต่างๆเช่นคํานวนตัวเลข เขียนโปรเเกรมเพื่อเเก้ปัญหาการทํางานของคอมพิวเตอร์

 5. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น คิดคำนวนตัวเลขจำนวนมากได้อย่างรวดเร้วและเเม่นยำ เก็บข้อมูลได้จำนวนมากเมื่องจัดเก้บแล้วสามารถเรียงคันหรือคัดแยกได้ถูกต้องรวดเร็ว ความสามารถต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งหรือโปรแกม ( software ) อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ( hardware ) ช่วยอำนวนความสะดวก ในการจดบันทึก เก็บข้อมูล เตือนเวลานัดหมายดูเวลารอบโลก ดูหนังสือพิมพ์

 6. คอมพิวเตอร์มีบทบาท คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่นคิดคำนวณตัวเลขจำนวนมากได้ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก เมื่อจัดเก็บแล้วสามารถเรียกค้นหรือคัดแยกได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ความสามารถต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (software) อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (hardware)

 7. คอมพิวเตอร์มีบทบาทคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานเช่นคิดคำนวนตัวเลขจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ํวและแม่นยำเก็บข้อมูลได้จำนวนมากเมื่อจัดเก็บแล้วสามารถเรียกค้นหรือคัดแยกได้ถูกต้องรวดเร็วความสามารถต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งหรือโปรแกรม(software)อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก(hardware)

 8. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ้งช้วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น คิดคำนวนตัวเลขจำนวนมากใด้อย่างรวจเร็วเเละเเม่นยำ เก็บจำนวนมาก เพื่อจัดเก็บเเล้วสามารถเรียกค้นหรือคัดเเยกใด้ถูกต้องอย่างรวจเร็วความสามารถต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชุดคำสังหรือโปรเเกรม (software) อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์เชื่อมต่อภายใน (hardware)ช้วยอำนวยความสะดวก ในการจดบันทีก เก็บข้อมูล เตือนเวลานัดหมาย

 9. คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผล ข้อมูลที่มีความสามารถหลายอย่างซึ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช่น คํานวนเลขได้รวดเร็วเเละเเม่นยํา เก็บข้อมูลได้จํานวนมาก
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  ช่วยอำนวยความสะดวก จดบันทึก เก็บข้อมูล ดูเวลา ฟังเพลง เล่นเกมส์ เข้าเว็บไซต์ ดูละคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: