ห้องแนะแนว

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการสื่อสาร

2.ความสามารถในการคิด

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

จากสมรรถนะสำคัญ  5  ข้อ   จึงใช้หน้านี้ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถการใช้เทคโนโลยี…. ให้ผู้เรียนสามารถรับคำปรึกษา  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

***  หัวใจของการแนะแนว  คือการให้คำปรึกษา……

-สอบถาม  หรือปรึกษา กับครูขุน   ทั้งในเรื่องการเรียน  หรือเรื่องอื่นๆ ได้ทุกเรื่องครับ…

การสอบ LAS และ NT

O-NET A-NET คืออะไร สำคัญอย่างไร

** รายงานการชมละครเรื่องสั้น ม.3**

** รายงานการชมสารคดีคนค้นคน ม.3**

โฆษณา

4 Responses

 1. สรุป
  เรี่องทองล้นหลัง
  เด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งต้องการทำความดีเพื่อมีความต้องการช้วยเหลือผู้อื่นแต่ทางครอบครัวไม่อนุญาตเพราะแต่ก่อนนำความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวตลอด
  และเขาก็สามารถพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าเขา
  ได้เปลี่ยนนิสัยเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบแล้ว
  และทางครอบครัวก็มีความสุขกับนิสัยใหม่ของเขา

 2. เรื่อง ทองล้นหลัง
  ตั้งแต่ก่อได้ไปดรงเรียน ก่อก็ได้พบอาจารย์เรื่องการทำความดีหลังจากก่อกลับถึงบ้าน พอก่อตื่นเช้าขึ่นมาก่อก็ได้แต่งตัวเก็บที่นอนแล้วแม่ขึ้นมาเห็นก็เห็นก่อแต่งตัวเสร็จแล้ว หลังจากนั้นก็ได้ไปโรงเรียน ส่วนพ่อก็ไปทำงานแล้วคนงานของพ่อได้ทะเลาะกันและคนงานก็แตกกันแล้วทำขาดคนงานออกแบบแล้วก่อกับเพื่อนอาสาออกแบบงานให้
  จนสำเสร็จ

 3. นายเริงฤทธิ์ ไชยพราหมณ์
  น.ส. ดวงกมล ทิพย์ประสงค์
  ตอนกันกับกี้
  ประโยคคำพูดของตัวละครในสารคดีที่นัก้เรียนประทับใจ
  1. คนเราเกิดมาก็ต้องตาย
  เพราะอะไร ทุกคนไม่สามารถหนีความตายได้
  2.ชาติที่แล้วคงสร้างกรรมไว้เยอะ
  เพราะอะไร กรรมต้องชดใช้
  3.ไม่โทษใครที่เราเกิดมาเป็นอย่างนี้
  เพราะอะไร เมื่อเราเกิดมาอย่างนี่ก็ควรใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็น
  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดี ชีวิตจริงเรื่องนี้
  มนุษย์เราทุกคนเมื่อเกิดมาควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามีประโยชน์หากเกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนกันกับกี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำจะเล่นจะปฎิบัติเหมือนเด็กธรรมดา
  ชีวิของคนแต่ละคนในสารคดีให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียน
  กันเป็นเด็กที่ปกติทางยีนหรือพันธุกรรมของชีวิตเขาไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือคนอื่นได้จึงจำเป็นต้องมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา
  กี้เป็นเด็กที่ผิดปกติทางร่างกายเหมือนพี่แต่เขาก็สามารถเดินหรือช้วยเหลือตนเองได้ จุ๊บุ น้อง บ

 4. นายเริฤทธิ์ ไชยพราหมณ์ น.ส. ดวงกมล ทิพย์ประสงค์
  o-net คือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มคือ
  1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์
  4.สังคมศึกษา 5.ภาษาอังกฤษ
  a-net คือการเน้นทักษะความคิดมากกว่า o-net ประกอบด้วย
  1.ภาษาไทย 2 2.คณิตศาสตร์ 2 3.วิทยาศาสตร์ 2
  4.สังคมศึกษา 2 5.ภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: