การสอบ LAS และ NT

การสอบ LAS (Local Assessment System)

LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเดิมมีการกำหนดรายวิชาในการ ทดสอบ ในแต่ละระดับ 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ วิทยาศาสตร์
แต่ปัจจุบันจะมีการทดสอบให้ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, และการงานอาชีพเทคโนโลยี

การสอบ NT (National Test)

NT คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ O-NET แต่แตกต่างกันตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่ง NT จัดสอบโดย สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โดยทั่วไปการเรียกชื่อการทดสอบในระดับชั้น ป.6 ซึ่งดำเนินการโดย สพฐ. จะเรียกการสอบว่า การสอบ NT ระดับชั้น ป.6 ส่วนการทดสอบระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซึ่งดำเนินการโดย สทศ. จะเรียกว่า การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 นั่นเอง
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: