รายงานการชมเรื่องสั้น ม.3

ให้นักเรียน  สรุปรายงานเนื้อเรื่อง และข้อคิดที่ได้รับจากการชมเรื่องสั้น  3-5 บรรทัด  พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อสมาชิกในกลุ่มให้เรียบร้อย

โฆษณา

10 Responses

 1. ก่อได้ทำความดีเพื่อต้องการให้พ่อแม่และคนอื่นได้เห็นความดีที่ก่อได้ทำขึ้นก่อต้องการให้คนอื่นรู้ว่าก่อก็ทำดีเพื่อคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแล้วทำความดีไม่ได้พ่อไม่เชื่อว่าก่อทำได้แต่ในที่สุดพ่อก็ต้องภูมิในตัวก่อเพราะก่อได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าก่อทำดีเพื่อคนอื่นได้จริงๆ

 2. เรื่อง ทองล้นหลัง
  ตั้งแต่ก่อได้ไปโรงเรียนอาจารย์ได้เเนะนำให้ก่อได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีแต่พ่อของก่อยังโกรธที่ก่อพาเอกไปเที่ยวทำให้พ่อของเอกมาว่าพ่อของก่อ ก่อพยายามทำตัวเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจของก่อแต่พ่อก็ไม่เห็นความดีที่ก่อทำ แต่ก่อก็ไม่เคยย่อท้อเพราะได้กำลังใจจากแม่และอาจารย์จนวันหนึ่งก่อได้ไปช่วยพ่อทำงานพ่อจึงเห็นความดีของก่อ

 3. สรุปเนื้อเรื่อง ทองล้นหลัง
  มีครอบครัวอยู่ 1 ครอบครัวที่มีลูกชายนิสัยไม่ดีแต่ก็จะพยายามจะปรับตัวให้เป็นคนดีให้ได้พอดีโรงเรียนของเขามีกิจกรรมการทำความดี แต่พ่อของเขาก็ไม่เห็นความดีของลูกเพราะเมื่อครั้งก่อนเขาเคยทำเรื่องไม่ดีไว้พ่อของเขาก็เลยเคร่งคลัดกับลูกชาย แต่ผลสุดท้ายพ่อก็เห็นความดีของลูก จบคัป…

 4. มีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อก่อเขาพยายามทำความดีให้พ่อกับแม่ของเขาได้ยอมรับในตัวเขาจากก่อที่เป็นเด็กเกเรไม่สนใจการเรียนตอนนี้กลายเป็นพลเมืองดีช่วยผู้อื่นเพื่อให้พ่อเห็นคุณค่าของเขาและจนในที่สุดพ่อของเขาก็ยอมรับการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงแค่คิดจะทำมันก็มีค่ามากพอแล้ว

 5. สรุปเรื่อง ทองล้นหลัง เด็กชายก่อ เคยเป็นคนเลวมาก่อนโดยพาลูกคนอื่นหนีไปนอนค้างบ้านเพื่อน และพอพ่อของเพื่อนก่อรู้ จึงด่าพ่อแม่ก่ออย่างรุนแรง ตั้งแต่นั้นพ่อก่อจึงเกียจก่อ ต่อมาคุรครูอยากไห้นักเรียนทำความดีก่อพยายามทำดีทุกอย่าง แต่พ่อก็ไม่ยอมรับ โดยบอกแม่ว่ามันจะได้อย่างนี้ทุกวันเรอะก่อก็พยายามทุกวันๆจนพ่อเริ่มจะไจอ่อน ต่อมาลูกจ้างที่มาออกแบบวาดผนังโบสไม่พอไจเรื่องเงินจึงลาออกไป พ่อของก่อเสียไจมากแม่ของก่อเห็นจึงไปขอร้องคุณครูไห้ไปบอกนักเรียนไห้มาวาดผนังโบสต่อไห้เสร็จ ต่อมา ก่อกับเพื่อนๆจึงมาวาดผนังโบสต่อจนเสร้จและเป็นที่พอไจแก่ชาวบ้านและพ่อของก่อเป็นอย่างมาก ข้อคิดเรื่องนี้คือปิดทองหลังพระไม่นานทองก็จะล้นออกมาหน้าพระเอง

 6. สรุปเนื้อเรื่อง ทองล้นหลัง
  มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่มีลูกเป็นเด็กเกเรและอยู่มาวันหนึ่งมีกิจกรรมที่โรงเรียนให้มีการบันทึกความดีแต่เขาก็สำนึกกลับเป็นคนดีแต่พ่อแม่ของเด็กคนนั้นเข้าไม่เชื่อว่าลูกของเขาเป็นเด็กดีแต่ลูกก็พยายามจะทำดีให้พ่อเห็น คุณครูของเขาบอกว่าติดทองหลังพระทีละนิดวันหนึ่งมันก็ล้นออกมาด้านหน้าพระและแล้วเขาก็ทำสำเร็จพ่อก็เห็นความดีที่ลูกทำ
  ข้อคิด การติดทองหลังพระวันละนิดวันหนึ่งมันก็จะล้นออกมาหน้าพระ

 7. ก่อได้มำความดีเพื่อต้องการให้พ่อยอมรับในตัวก่อว่าก่อก็ทำความดีเพื่อคนอื่นได้และก็ช่วยเหลือตนเองได้เหมือนกันแต่พ่อไม่ยอมรับแต่ในที่สุดพ่อก็ต้องยอมรับเพราะก่อได้พิสูจน์ให้พ่อเห็นแล้วว่าก่อทำดีเพื่อคนอื่นได้ก่อภูมิใจมากที่พ่อยอมรับในตัวก่อแล้ว

 8. สรุปเนื้อเรื่องและข้อคิด เรื่อง ทองล้นหลัง
  คุณครูสอนก่อเกี่ยวกับการทำความดี แล้วก่อก็ทำความดีแม่ของก่อภูมิใจมากแต่พ่อของก่อทำเป็นไม่สนใจที่ลูกทำความดีวันหนึ่งพ่อได้มีปัญหาในเรื่องงานแม่ของก่อได้บอกคุณครูเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณครูก็ได้ไปบอกนักเรียนแล้วทุกคนก็รวมมือกันจนเสร็จพ่อกับแม่ก็ได้มาดูฝีมือของก่อและในที่สุดพ่อของก่อก็ได้เห็นความของก่อ

 9. สรุปเรื่อง ทองล้นพระ เด็กชายก่อ เคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนและวันหนึ่งเด็กชายก่อได้พาเพื่อนไปนอนค้างคืนที่บ้านของเพื่อนและพ่อของเขาไม่ค่อยจะไว้วางใจตั้งแต่นั้นมา และมาวันหนึ่งเขาได้เทาความดี เช่น เตื่อนแต่เช้า
  เก็บที่นอน แต่งตัวเรียบร้อย กวาดบ้าน เก็บของ ทำความดีเพื่อตนเองและผู้อื่นการทำความดีไม้ต้องทำต่อหน้าก็ได้ เขาจึงเรียกว่าปิดทองล้นพระ

 10. ก่อได้ทำความดีเพื่อให้พ่อเห็นว่าก่อก็ทำความดีเพื่อคนอื่นได้ก่อเสียใจมากที่พ่อไม่ยอมรับในตัวก่อแต่ในที่สุดพ่อก็ต้องยอมรับในตัวก่อเพราะก่อได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: