สารคดีคนค้นคน

ให้นักเรียนพิมพ์รายงานจากการชมสารคดี คนค้นคน ในหน้านี้ ครับ..

โฆษณา

20 Responses

 1. 1.ด.ญ. ฉวีวรรณ ไพรสิงห์ 2. ด.ญ. ทิพวัลยื แซ่ฮั่น
  ประโยคคำพูดของตัวละครในสารคดีที่นักเรียนประทับใจ
  1. เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำความดีได้
  เพราะอะไร คนเราเลือกเกิดที่แห่งหนใดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะคิดดีทำดีได้
  2.ชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอน
  เพราะอะไร ชีวิตคนทุกคนไม่มีอะไรที่เเน่นอนเพียงแต่เราจะสร้างชีวิตนี้ให้มีค่ามากแค่ไหน
  3. ธรรมะเป็นสิ่งที่ทำให้ช่วยลืมความเจ็บปวดได้
  เพราะอะไร การฟังธรรมจะช่วยให้ลืมความเจ็บปวดช่วยให้ชีวิตนี้มีคาขึ้นมามาก

 2. 1.สุกัญญา ศรีประวรรณ์ 2.สุณิสา โส๊ะอ้น
  ประโยคคำพูดของตัวละครในสารคดี ที่นักเรียนประทับใจ
  1.ชีวิตทุกคนมีกรรมเป็นของตน
  เพราะอะไร เขามีความคิดที่ดีเป็นของตนเอง
  2.อยากมีอารมณ์ที่ดีก่อนตาย
  เพราะอะไร เขาพูดด้วยความรู้สึกของเขาเอง
  3.รอวันสุดท้ายทุกวัน
  เพราะอะไร เขาก็ไม่อยากทุกทรมาน

 3. น้ักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจริงเรื่องนี้
  คนเราทุกชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำความดีได้ไม่ว่าชีวิตนั้นจะไร้ค่าหรือสั้นเหมือนชีวิตกันและกี้อย่างไรแต่ถ้าเราที่จะทำความดีเลือกที่จะเป็นคนดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคมก็มีคามากพอแล้ว
  ชีวิตของคนแตละคน ในสารคดี ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียน
  ชีวิตคนเราทุกคนมันไม่แน่นอนไม่มีอะไรมากระเกณฑ์ช่ีวิตนี้ได้ชีวิตเราเป็นผู้สร้าง เราเป็นผู้ทำและเราเป็นผู้ทำลาย

 4. 1.สุณิสา แท่นนิล 2.ทนงศักดิ์ ทองถึง 1.คนเราเกิดมาต้องใช้กรรม เพราะเราทำกรรมไว้ในชาติก่อนแล้วต้องชดใช้กรรมในชาตินี้ 2.คนเราเกิดมามีทั้งกรรมและบุญ เพราะ หากคนเราทำบุญก็ได้บุญ ทำกรรมก็ได้กรรม 3.ทำดีได้ความสุข ทำชั่วได้ความทุกข์ เพราะ การทำดีทำให้เรามีความสุขแต่การมำชั่วก็ทำให้เราทุกข์ ข้อคิดเห็น คนเราเกิดมามีทั้งสุขและทุกข์และก็ต้องตายทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำโลกเพราะฉนั้นเราเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆ ดีกว่าการทำกรรม

 5. คนค้นคน ตอน กันกับกี้
  สมาชิกในกลุ่ม
  ธีระศักดิ์ ยาสิทธิ์
  นัทธพงศ์ นาคสุวรรณ
  พงศ์ไทย มณีเนียม
  ประโยคคำพูดของตัวละครในสาระคดีที่ น.ร ประทับใจ
  1.ชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอน
  เพราะชีวิตทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนเพียงแต่คนเราจะทำให้ชีวิตมีค่ามากน้อยแค่ใหน
  2.คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราทำความดีได้
  เพราะคนเราถึงจะเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถทำความดีได้
  3.ข้อปฏิบัติ 3 ข้อของกัน
  เพราะทำให้มีความสุข
  น.ร.มีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจิงดังนี้
  ถึงร่างกายจะไม่สมบูรณ์ แต่ก็ต้องสู้กับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์
  ชีวิตของคนแต่ละคน ในสารคดี ให้ข้อคิดอะไรกับ น.ร.
  ชีวิตของคนทุกคนจะไม่แน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าจะทำตัวมีค่ามากน้อยแค่ใหน

 6. 1.ชัยวัฒน์ ชำนาญอักษร 2.ขจรศักดิ์ จีนชูแก้ว 3.อภิรัตน์ ศรีประวรรณ

  ประโยคคำพูดของตัวละครในสารคดีที่นักเรียนประทับใจ
  1.ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน
  เพราะอะไรชีวิตทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนเพียงแต่ละคนเราจะทำไห้ชีวิตมีค่ามากน้อยแค่ไหน
  2.คนเราเลือกเกิดไม่ได้
  เพราะอะไรคนเราถึงจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็สามารถทำความดีได้
  3.ไม่โทษไครที่เราเกิดมาเป็นอย่างนี้
  เพราะอะไรเมื่อเราเกิดมาอย่างนี้ก็ควรไช้หนี้ชีวิตอย่างที่เราเป็น

  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจริงเรื่องนี้
  มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาควรไช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์
  หากเกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือน กัน กับ กี้ ก็ไม่มีโอกาสที่จะเล่นกับเด็กคนอื่นๆ

  ชีวิตของคนแต่ละคนในสารคดี ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียน
  กันเป็นเด็กดีที่ผิดปกติทางพันธุกรรม ของชีวิตเขาไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้ จำเป็นต้องมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา กี้เป็นเด็กที่มีความผิดปกติ ทางร่างกายเหมือนพี่แต่เขาก็สามารถ เดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้ และเขาช่วยเหลือพี่ตลอดเวลา

 7. คนค้นคน ตอน กันกับกี้
  สมาชิกกลุ่ม
  นาย อภินันท์ บุญเมือง
  นาย ชลกานต์ เรืองดุก
  นาย ธวัชชัย หีตหมื่น
  ประโยคคำพูดของตัวละครในสารคดี ที่น.ร.ประทับใจ
  1.ชาติก่อนกันทำผู้อื่นมามาก
  เพราะอะไร มันส่งผลกับตัวเอง
  2.เมื่อไร่จะตาย
  เพราะอะไร มันควรจะจบ
  3.ขอปฏิบัติ 3 ข้อ
  เพราะอะไร ทำให้เรามีความสุข
  น.ร.มีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจริง เรืองนี้
  ” สู่ๆ เข้าน่ะกันกับกี้ ”
  ชีวิตของคนเเต่ละคน ในสารคดี ให้ข้อคิดอะไรกับน.ร.
  การทำความดีขึ้นอยู่กับใจไม่ใช่อยู่กับร่างกาย

 8. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจริง เรื่องนี้
  อยากจะให้กันกับกี้ต่อสู้กับชีวิตอย่าท้อถอยกับชีวิตที่เป็นอยู่ถึงกี้กับกันจะมีร่างกายไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขา แต่จิตใจของกี้กับกันอาจจะดีกว่าคนปกติบางคนก็ได้
  ชีวิตของคนแต่ละคน ในสารคดี ให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียน
  ให้เราได้รู้ว่าคนทูกคนถึงร่างกายจะไม่ปกติเหมือนกันทูกคนแต่จิตใจของทูกคนก็เหมือนกัน

 9. นาย พุมิศรัณยู เรืองดุก เลขที่ 21
  นาย สราวุฒิ ศรีประวรรณ เลขที่13

  เรื่อง กันกับกี้
  ประโยคคำพูดของตัวละครที่นักเรียนประทับใจ
  1.การเป็นโรคทางพันธุกรรม
  เพราะอะไร..เป็นโรคร้ายเเรงกว่าสิ่งอื่นใด
  2.ความตาย
  เพราะอะไร..ความตายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเป็นไม่วันใดก็วันหนึ่ง
  3.การบำเพ็ญบารมี
  เพราะอะไร..การอุทิศส่วนกุศล
  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจริง
  1.การเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างกันกับกี้เป็นโรคที่รุนเเรงมาก
  ชีวิตของคนเเต่ละคนในสารคดีให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียน
  1.คนเเต่ละคนมีความลำบากมากที่ชีวิตเเสนจะเป็นทุกข์มากโดยที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้

 10. 1.สุดา เพชรที่วัง
  ประโยคคำพูดของตัวละครในสารคดีที่นักเรียนประทับใจ
  1. กันไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่
  เพราะอะไร ไม่รู้ว่ากันจะไปเมื่อไหร่
  2. ถึงกันร่างกายไม่ปกติ
  เพราะอะไร ถึงกันร่างกายไม่ปกติแต่กันก็มีจิตใจเหมือนคนอื่น
  3. กันทำไมเกิดมามีบาป
  เพราะอะไร ไม่รู้ว่ากันทำอะไรถึงได้มีบาปมากกว่าบุญ
  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากได้ชมสารคดีชีวิตจริงเรื่องนี้
  เมื่อมนษ์เราเกิดมาทุกคนแม้ว่าใครก็ตามถึงวันใดวันหนึ่งที่ต้องตายที่เหมือนร่างกายของกันและกี้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ทั้งคู่ก็มีความสุขตอนยังมีชีวิตอยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: