เล่นเกมส์ก็สอนนักเรียนได้ ?

การเล่นเกมส์ไม่ใช่จะไม่มีประโยชน์…

พยายามอยู่ในสังคมออนไลน์ ในหลายๆ รูปแบบ  ในสังคมเกมส์ออนไลน์  ผมก็เข้าไปอยู่ด้วย   ก็เลยถือโอกาสใช้ความเป็นครู แนะนำนักเรียนที่เป็นผู้เล่นไปด้วย  ..

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements