ประกาศความดีเพื่อนนักเรียน


คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

…..เห็นเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ทำความดี ประกาศยกย่องชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อน ที่นี้ครับ… 😛  🙂


Advertisements

3 Responses

 1. ตัวอย่าง
  “ด.ช.รักดี ใจซื่อ” เก็บเงิน 100 บาทได้ที่บริเวณหน้าโรงอาหาร นำไปมอบให้คุณครูเวรประจำวันประกาศหาเจ้าของ
  ขอยกย่อง และประกาศความดี ครับ

 2. ประกาศความดี
  ด.ช.ทรงยศ อัมพะปานิด ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านห้วยพุน
  พบเงินจำนวน 10 บาทที่บริเวณสนามฟุตบอล เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2553
  มอบให้คุณครูเวรประจำวัน ประกาศหาเจ้าของ
  จึงขอประกาศความดีไว้

 3. 14 มิ.ย.53 ด.ญ.รติยา สงฤทธิ์ พบเงิน 5 บาท อ.2 16 มิ.ย.53 ด.ญ.ธนัชพร ลาศบูณ พบเงิน 10 บาท ป.5 28 มิ.ย.53 ด.ญ.รัตติกาล ร่าหมาน พบเงิน 5 บาท ป.6

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: