About

สวัสดีครับ  Krukoon  :  ครูพิศาล   จากสุราษฎร์ธานี  ครับ

วัตถุประสงค์ของบล๊อก..

1. จัดการความรู้
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สังคมออนไลน์**
3. กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. https://krukoon.wordpress.com บล็อกนี้ผมเพิ่มลิ้งให้แล้วนะครับ ในบล็อกผม
    ก้อแลกลิ้งของผมด้วยหละกันนะครับ http://adaydesign.wordpress.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: