รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554

ให้นักเรียนชั้น ม. 3  ปีการศึกษา 2554  เข้ามารายงานตัว  หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว

Advertisements

12 สิงหามหาราชินี

………พระแม่คือ แม่ฟ้าหลวง ปวงทวยราษฎร์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถชาวสยาม ทรงปลดเปลื้องเรื่องทุกข์เข็ญทั่วเขตคาม ยอพระนาม”พระแม่หลวง” ปวงประชา ลุ มหามงคล ดลสมัย องค์มหาราชินี แห่งปวงไทย เจ็ดสิบแปดพระวัสสา ทวยราษฎร์ซ้องสรรเสริญพระเมตตา ขอพระมิ่งขวัญองค์พระจักรา”ทรงพระเจริญ”

อบรมขยายผล social media