ประกาศความดีเพื่อนนักเรียน


คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

…..เห็นเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ทำความดี ประกาศยกย่องชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อน ที่นี้ครับ… 😛  🙂

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements